Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

  • Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
  • Artikel 2: Algemene informatie
  • Artikel 3: Het gebruik van de website
  • Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten
  • Artikel 5: Prijzen en veranderingen
  • Artikel 6: Producten en het gebruik hiervan
  • Artikel 7: Aflevering
  • Artikel 8: Recht op retour

Artikel 1: Identiteit van de Ondernemer

Sickies b.v.
Nieuwe Haven 109
3116AC SCHIEDAM
Tel: 010-2373205
Email: info@sickies.nl
KvK-nummer: 52019292
IBAN: NL03INGB0006269949
BTW nummer: NL850265642B02

Artikel 2: Algemene informatie

2.1: Deze algemene voorwaarden en reglementen hebben alleen betrekking op Sickies, de website of het gebruik hiervan.

2.2: In het geval dat de voorwaarden en reglementen tegenstrijdige clausules zou bevatten, prevaleert de overeenkomt, in ten goede komen van de consument.

2.3: Indien enige onderdeel van de algemene voorwaarden en reglementen niet (langer) van kracht zijn zullen alle andere voorwaarden en reglementen volledig van kracht blijven.

2.4: Alle rechten zijn voorbehouden en zijn eigendom van Sickies en zijn beheerders. Deze zijn beschermd door copyright wetten.

Artikel 3: Het gebruik van de website

3.1: Sickies is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade welk is voorgekomen uit:

– De Sickies website, of delen hiervan.

– Het gebruik van de online diensten, of delen hiervan.

– Onjuiste informatie verkregen van onze website, of delen hiervan.

– Derde partijen, diensten, of producten van deze partijen.

3.2 Door het gebruik maken van onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, privacy statement en reglementen. Al onze privacy voorwaarden kunnen worden teruggelezen in onze privacy statement

Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten

4.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Dit houd in dat aanbiedingen op elke datum en tijd aangepast kunnen worden.

4.2 Overeenkomsten zijn alleen bindend na een schriftelijke bevestiging, een geschiede uitvoering of een door Sickies verzonden factuur.

4.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist zijn de afnemer en Sickies hieraan gebonden.

4.4: Eerder verkregen aanbiedingen gelden niet automatisch voor later gemaakte bestellingen.

Artikel 5: Prijzen en veranderingen

5.1: Alle prijzen zijn voorbehouden, wij hebben het recht onze prijzen op elke datum en tijdstip aan te passen.

5.2: Alle prijzen zijn in Euro aangegeven, tenzij anders vermeld. Prijsverhogingen na de tot stand komingen zullen nooit plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen, of de profitabiliteit in gevaar brengt.

Artikel 6: Producten en het gebruik hiervan

6.1: Sickies is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade welk is voorgekomen uit het gebruik van onze producten en services, derde partijen, producten, of services van deze partijen.

Artikel 7: Aflevering

7.1: Indien een bestelling bij Sickies is geplaatst zullen wij deze uiteraard zo snel mogelijk verwerken. Alle producten in de online shop (wanneer op voorraad) worden indien voor 16.00 besteld dezelfde dag verzonden, tenzij anders vermeld. Dit betekend voor 16.00 besteld is vandaag verzonden!

7.2: Sickies is verplicht zich te houden aan de leveringsplicht, deze zal voldaan zijn zodra de bestelde producten bij de afnemer(s) zijn aangeboden.

7.3: De afnemer is verplicht de aangeboden zending te accepteren, mocht de afnemer de zending weigeren, of nalatig zijn met het verstrekken van de juiste informatie zullen de artikel(en) worden opgeslechten met rekening en risico voor de afnemer.

7.4: Een door Sickies opgegeven leverdatum kan nooit worden beschouwd als een fatale leverdatum. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in het bezit zijn van Sickies. Uiteraard zullen wij er alles aan doen op tijd te leveren.

Artikel 8: Retourrecht

8.1: Elke consument heeft bij het kopen op afstand recht op een minimale afkoelperiode van 14 dagen. Dit is uiteraard ook bij Sickies het geval.

8.2: Binnen 14 dagen kan de overeenkomst zonder enige opgaaf van reden nietig verklaard worden. Gebruik maken van het recht is aan wettelijke regels gebonden:

– De consument zal de verpakking en het product met respect behandelen, het product slechts in dermate uit te pakken om te zien of deze aan de volwachtingen voldoet.

– Beschadigde, gebruikte, of incomplete producten komen niet in aanmerkinging voor het recht.

– Kosten en risico van het retour zenden komen geheel voor rekening van de consument of klant, tenzij anders is overeengekomen.